දැක්ම

සැබෑ බෞද්ධයා යනු අතීතයේදී කරන ලද කර්මය සහ අනුරූප කර්ම ඵලය පිලිගන්නෙකු වන අතර, තමන්ගේ වර්තමාන කර්මයන් (ක්‍රියාවන්)  නිවැරදි බුද්ධ දේශනයට අනුව සිදු කිරීම තුලින්, තමන්ගේ වර්තමාන සහ අනාගත කායික, මානසික පීඩනයන්ගෙන් (කර්ම ඵලයන්ගෙන්) මිදීම සදහා  වෙර දරන්නෙකි.

මේ සදහා වර්තමානයේදී බෞද්ධයාගේ භාවිතයෙන් ඉවත්වී ඇති නිවැරදි, නිර්වාණගාමී බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව තම දෛනික ජීවිතය තුලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වටිනාකම වටහා දිය යුතුව පවතියි.

නිවැරදි නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව යනු, තම මනසතුල මානසික පීඩනයට හේතුවන රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිතිවිලි ඇතිවන මොහොතේදීම (සමාධියෙන් මිදෙන මොහොත) එම සිතිවිලි හදුනාගෙන, එම සිතිවිලි ඇතිවීමේ හේතුව (තෟෂ්ණාව) නුවණින් මෙනෙහි කිරීම තුලින් ඉන් මිදී සහනකාරී මනසක් පවත්වා ගනිමින්, මේ  තෟෂ්ණාව ඇතිවීමේ සැබෑ හේතුව වන, ලෝක‍යේ අස්ථිරතාවය අපහට ග්‍රහණය නොවීම තුලින් අප තුල හටගන්නා තෟෂ්ණාවෙන් අප දුකට පත්වන බව (අවිද්‍යාව )  අවබෝධ කරගෙන අවිද්‍යාවෙන් මිදීම සදහා තමා යනුවෙන් කිසිවෙකු නොපවතින බව (වේගයෙන් වෙනස්වන නාම, රූප ධර්මයන් පමනක් පවතින බව ), මම යන සංකල්පයක පිහිටීම තුලින් සියලු දුක් උපදවන තෟෂ්ණාව මනසතුල පහලවන බව අවබෝදකරගෙන, මම යන සංකල්පයෙන් (සක්කාය දිට්ඨියෙන්)  මිදීම සදහා මනස (නාම දර්මය) මෙහෙයවිය යුතු බව වටහා දිය යුතුව පවතියි.

වැඩ පිළිවෙළ

දිනපතා මල්, පහන්,  සුවද දුම්, පැන්,  ආහාරයෙන් තෙරුවන් පුදා, පංච ශීලයෙහි පිහිටා චතුරාය්‍ය සත්‍යය මෙනෙහි කොට දිනයේ අධිෂ්ඨානය, ප්‍රාර්ථනය, උදානය මෙනෙහි කර නිර්වාණගාමී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙහි ගමන් කර මනස වර්ධනය කිරීම තුලින් අස්තිර ලෝකයෙහි බැදීම හේතුවෙන්ම දුක ඇතිවන ආකාරය මනසට වැටහීමට සැලැස්වීම තුලින් මනසෙහි රාග, ද්වේෂ, මෝහ සිතිවිලි ඉපදීමේ ශක්තිය අඩු කිරීම තුලින් ගොඩනගා ගන්නා සමාධිමත් සිත තුලින් නිවී සැනසුන, යුතුකම් වගකීම් හදුනන,  තමන් ලබා ඇති මනුෂ්‍ය ජීවිතය යොමු කලහැකි උසස්ම අරමුණ වන නිර්වාණය වෙත යොමු කල පුද්ගලයන්ගෙන් හෙබි සමාජයක්  බහි කරමු.

සටහන 01 :
මෙය අප විසින් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනු ලබන්නක් වන අතර, මෙම වැඩ පිලිවෙළ අනුගමනය කිරීම තුලින් තම මනස අසහනකාරී ස්වභායෙන් මුදවාගෙන, තමන් විසින්ම කරනලද කුසල ශක්තියේ බලයෙන් තමන් ලබා ගෙන ඇති බෞද්ධ උප්පත්තියෙහි වටිනාකම අවබෝදකර ගනිමින් නිවැරදි, නිර්වාණගාමී බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව තම දෛනික ජීවිත තුලදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැපවන පුද්ගලයින් බවට පරිවර්තනය වෙමින් සිටින පිරිස අතරට එක් වීමට, ඔබද ඔබ තුල පවතින බුද්ධිය(තර්ක ඥාණය) උපයෝගී කරගනිමින්, නිවැරදි නිර්වාණගාමී බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව වඩන්නෙකු(ප්‍රඥාවන්තයෙකු) බවට පරිවර්තනය වීම සදහා අාරම්බක ශක්තිය ඇති කර ගනිත්වා.

සටහන 02 :

සැබෑ බෞද්ධයා දන්නා දේ කුමක්ද?
1.) මිනිස් ඉන්ද්‍රියට ගෝචර නොවන වේගයකින් උත්පාද, තිථි, භංග වන සියළුම අජීවී, සජීවී වස්තූන්වල මූලික ඒකක වල වෙනස්වීම ඉන්ද්‍රිය ගෝචර නොවන නිසාම එබදු වස්තූන් පවතින බව වැටහෙන පුහුදුන් මනස ඒවා කෙරෙහි ඇති කරගන්නා බැදීම තුලින් මූලික ඒකකයේ සිදුවන ක්‍රමානුකූල උත්පාද, තිථි, භංග ය නතරවන විට පවතීයැයි හැගෙන වස්තුව විනාශවීම තුලින් දුකට පත්වන බව.

2.) මෙසේ පවතීයැයි හැ‍ඟෙන විවිධ වස්තූන්ගේ මූලික ඒකක වල උත්පාද, තිථි, භංග වන වේගයද , එක් මූලික ඒකකයකට උත්පාද, තිථි, භංග වියහැකි වාර ගණනද එකිනෙකට වෙනස් වීම හේතුවෙන්ම පවතී යැයි හැගෙන වස්තූන් වල ආයු කාලයද එකිනෙකට වෙනස් වන අතර මෙම පවතීයැයි හැගෙන වස්තූන්වල පවතී යැයි හැගෙන ආයු කාලයද විවිධ හේතූන් මත වෙනස්වන අතර පුහුදුන් මනස මේ කිසිදු ක්‍රියා වලියක් නිවැරදි ලෙස ග්‍රහනය කර නොගෙනම පවතීයැයි හැගෙන විවිධ වස්තූන් තමාගේ සිතැඟි අනුවම පැවතිය යුතු යැයි දක්නා බව.

3.) මෙසේ පවතී යැයි හැගෙන වස්තූන්ගේ ආයු කාලය විවිධවූ හේතූන්ගේ විවිධවූ ඵලයන් ලෙස විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් වන බවද ඒ බොහෝ හේතූන් තමාගේ පාලනයෙන් තොරවම ක්‍රියාත්මක වන හෙයින්ම වස්තූන් රැස්කර ගත් ප්‍රමානයටම තමාගේ පාලනයෙන් තොර ක්‍රියාවන්ගේ ඵලයන්ට තමාට මුහුණදීමට සිදුවන බවද දැන ගැනීම තුලින් අල්ප වූ රැස්කිරීමම කල යුතු බව.

4.) මෙසේ පවතී යැයි හැගෙන විවිධ ජීව වස්තූන්ගේ පැවැත්ම සිදු කරන මූලික ඒකක පාලනය කරනු ලබන ශක්තියක් ඒ සමගම බද්ධවී පවතින බවද මෙම ශක්තිය සැමවිටම ජීවියාගේ යහපත සහ අයහපත සලසන දෙආකාරවූ ශක්තීන් දෙකක් ලෙසම පවතින බවද, මෙම දෙආකාර වූ ශක්තිය ජීවියා විසින් වර්ථමානයේදී කරනු ලබන යහපත් සහ අයහපත් ක්‍රියාවල ප්‍රමානය ද, ක්‍රියා වල තීවෘරතාවයද මත අනුරූප ලෙසම වර්ධනය වන අතර පවතී යැයි හැගෙන ජීවියාගේ ජීවය නිරුද්ධ වීම සඳහා හේතු යෙදෙන විටම, එම ජීවියාගේ අවසාන සිතුවිල්ලට අනුවම රැස්ව ඇති ශක්තීන්ටද අනුරූම ලෙසම පැවතිය හැකි ශක්ති ස්ථරයේ(ජීව තලයෙහි) පැවතිය හැකි ආයු කාලයද තීරණය කරමින්ම අලුත් මූලික ඒකකයේ උත්පාද, තිථි, භංගය ආරම්භ කරන අතර එම භවය මිනිස් භවයක් වුවහොත් සහ මෙම ධර්මතාවයන් තේරුම් ගතහැකි ලෙස දියුනු කරගත හැකි මානසික ශක්තියකින් යුතුව උත්පත්තිය සිදුවී ඇති නම් මෙම භවය තුලදී උපරිම ලෙස යහපත් ක්‍රියවන් වල නිරතවෙමින් රැස්කර ගන්නා කුසල ශක්තිය භාවිතා කරමින් සියළුම ජීව තලවල උත්පත්තිය උත්පාද, තිථි, භංගය පදනම් කරගත් මූලික ඒකක තුලින්ම සිදුවන ආකාරය දැකීම තුලින් එයට ආවේනික වූ අනියත වූ ස්වභාය දුක් ඇති කරන බව දැනගැනීම තුලින් උත්පාද, තිථි, භංගය නොමැති 31වූ ජීව තලයෙහිම නොඇලෙස ස්වභාවයට එම කුසල ශක්ති පුන්ජය පත්වීම තුලින් සසරින් මිදුනු, සත්වයෙකු පුද්ගලයකුගෙන්ද උත්පාද, තිථි, භංගයෙන් තොර සියළු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදුනු අරහත් භාවයට පත්වන කුසල ශක්තිය නිර්වාණ ධාතුව සමග එක්වීම හෙවත් විශ්ව ශක්තියට එක්වන බව.

සටහන 03 (2017-02-26):
තම ජීවිතයේ ප්‍රමුඛතම අරමුණ තමාගේ මණස රාග, ද්වේශ මෝහ සිතුවිලින් තොරව පවතින තත්වයෙන් පවත්වා ගැනීම හෙවත් සිත, කය සහ වචනය සංවරයෙහි හෙවත් ශීලයෙහි පිහිටුවා ගැනීම තුලින්  සමාධිමත් සිතක උරුමකරුවකු වීම තුලින් නිරතුැරුවම තම ප්‍රඥාව වර්ධනය කර ගනිමින් සිටින පුද්ගලයකුවීම පිනිස සෑම දිනකම ආරම්භය තෙරුවණෙහි ගුණ මෙනෙහි කර ආර්ය මාර්ගයට අනුගතවම පවත්වන ජීවිතයක උරුමකරුවකු වීම පිනිස අධිෂ්ඨාන කර ගනිමින්ම දිනය අරබන්න.
අනතුරුව ගිහියෙකු ලෙස ඔබගෙන් ඉටුවිය යුතු යුතුකම් සහ වගකීම් පූර්ණ ලෙසම ඉටුකිරීම  පිනිස ආරම්භක දිනය තුලදී සිදු කලයුතු සියලු කටයුතු කාල වේලාවන්ද යොදමින් සැලසුම් කර ගනිමින්ම දිනය අරබන්න.
යොදා ගත් වැඩකටයුතු කරනා අතරතුරම ආර්ය මාර්ගයෙන් බැහැර නොවීම පිනිස දක්ෂ භාවය ඇති කර ගැනීම පිනිස අධිෂ්ඨාන කර ගන්න.

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )