චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය

දිනපතා මෙනෙහි කලයුතු චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය

Dharma Chakraya

මිනිසා තම ජීවිත කාලය තුලදී විවිධ වූ දුක්ඛ දෝමනස්සයන්ට මුහුන දෙන බව හදුනා ගැනීම.
(ජාති,ජරා,මරණ, ‍ශෝක, පරි‍දේව,දුක්ඛ,‍දෝමනස්ස,උපායාස, අප්‍රිය සම්ප‍යෝග, ප්‍රි‍යෙහි විප්ප‍යෝගය, රිසි ‍දේ ‍නොලැබීම, පංච උපාදානස්කන්ධ)
මේ සියලු දුක් නැතිකල හැකි බව, නැතිකල යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයා ගත් දුක්ඛ සත්‍ය බව දැනගැනීම.

සියලු දුක් නැති කිරීම සදහා මේ සියලු දුක් වල හේතුව හදුනා ගතයුතු බව දැනගැනීම.
මේ සියලු දුක් වල හේතුව තෘෂ්ණාව බව බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයා ගත් දුක්ඛ සමුදය සත්‍ය බව දැනගැනීම.
(කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා)

දුක යනු තෘෂ්ණාව හේතුවෙන් ඇතිවූ ඵලයක්(සංකත ධර්මයක්) බව දැන ගැනීම.
සියලු සංකත ධර්මයන් සංකත හේතුව නැති කරීම තුලින් නැති කලහැකි බව දැන ගැනීම.
මේ සියලු දුක් වල හේතුව වූ තෘෂ්ණාව නැති කිරීම තුලින් දුකින් මිදිය හැකි බවත්, මිදිය යුතු බවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයා ගත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ සත්‍ය බව දැන ගැනීම.

සියලු පෘථග්ජනයන් තම තමන්ට හැගෙන ආකාරයට (සක්කාය දිට්ඨියට අනුව) ජීවිතය පවත්වන්නන් වන බව දැනගැනීම.
මේ සක්කාය දිට්ඨිය නිසා සියලු පෘථග්ජනයන් ‍නිරතුරැවම සියුම් උමතු ස්වභාවයකින් (මදයකින්) ‍පෙ‍ලෙන බව දැනගැනීම.
මේ මදයන් ‍හේතු‍‍වෙන් තෘෂ්ණාව පහල වන බව දැන ගැනීම.
තෘෂ්ණාව ‍හේතු‍වෙන් සියලු සිතිවිලි (රාග,‍ද්වේෂ, ‍‍මෝහ, අලෝබ, අද්වේෂ, අමෝහ )  උපදින බ‍ව දැන ගැනීම.
සියලු සිතිවිලි වලින් මිදීම තුලින් සම්මා සමාදිය‍ට පත් වන බව දැන ගැනීම.
සම්මා සමාදිය‍ යනු සියලු බෞද්ධයින් අත් විදීමට උත්සාහ කල යුතු තාවකාලික මානසික සුවය වන බව දැන ගැනීම.
මේ තාවකාලික මානසික සුවය, සමාදිය බිදී යෑම තුලින් නැතිවන බව දැන ගැනීම.
මේ තාවකාලික මානසික සුවය ස්ථිර කර ගැනීම සදහා නුවන මෙහෙය විය යුතු බව (සම්මා ඥාණ) දැන ගැනීම.
නුවන මෙහෙයවීම තුලින් ස්ථිර මානසික සුවය (සම්මා විමුක්ති, නිර්වාණය) අත් විද ගත හැකි බව දැන ගැනීම.
සම්මා සමාදිය සදහා සමාදිය ඇති කරවන ප‍‍්‍රතිපත්ති මාලාව අනුගමනය කලයුතු බව දැනගැනීම.
සම්මා සමාදිය ඇති කරවන ප්‍රතිපත්ති මාලාව ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය බව දැන ගැනීම.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම තුලින් තෟෂ්ණාව ක්ෂය කල හැකි බව දැන ගැනීම.
තෟෂ්ණාව ක්ෂය කිරීම තුලින් මදයන් (රාග,ද්වේෂ,යොබ්බන,…) ක්ෂය කල හැකි බව දැන ගැනීම.
මදයන් ක්ෂය කිරීම තුලින් පෘථග්ජනභාවය (සක්කාය දිට්ඨිය) ක්ෂය කල හැකි බව දැන ගැනීම.
සක්කාය දිට්ඨිය (මම, මගේ, අපි, අපේ යන හැගීම)  ක්ෂය කිරීමෙන් මනසෙහි අසහනය උපද්දවන ශක්තිය ක්ෂය කල හැකි බව දැන ගැනීම.
මනසෙහි අසහනය උපද්දවන ශක්තිය ක්ෂයවීම  සදහා සක්කාය දිට්ඨිය (මම, මගේ, අපි, අපේ යන හැගීම) ක්ෂයවීම තුලින් මනසෙහි සහනය උපදින බව අත්දැකිය යුතු බව දැන ගැනීම.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වැඩීම තුලින් සියළු දුකින් මිදිය හැකි බවත්, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තම තම සන්තාන තුල ප්රගුණ කිරීම තුලින් සියළු දුකින් මිදිය යුතු බවත් එය බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයා ගත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග සත්‍ය බවත් දැන ගැනීම.

පරිශීලිත සූත්‍ර ධම්ම චක්කපවත්තන සූත්‍රය , සච්ච විභංග සූත්‍රයමහා චත්තාරීසක සූත්‍රය

සටහන :
මෙම දහම් කරුනු දහම් පත,පොත සහ සූත්‍ර පිටකයෙහි ඇතැම් සූත්‍ර පරිශීලනයෙන් අනතුරුව මාගේ වචන වලින් මාගේ වැටහීමේ ප්‍රමානයට අනුව ඉදිරි පත් කර ඇති අතර, මෙහිදී සූත්‍ර පිටකයෙහි එන වචන වල සූත්‍ර පිටකයට අනුව අරුත නොව සාමාන්‍ය භාවිතයේදී අරුත භාවිතා කර ඇති බව සලන්න.
මෙය පරිගණක ශ්‍රේත්‍රයේ පැසසුමට ලක්වූ විද්වතෙකුගේ විවේචනයට ලක්ව ඇති අතර ඒ පිලිබඳව මාගේ අවදානයද යොමු කරන බවද දන්වමි.

2016-02-17
ඔබ නිරතුරුවම කාමයන් (වස්තු කාම / රති කාම) සොයන මනසකට හිමිකම් කියයි නම් සහ ඒ කාමයන් සංතර්පනයෙන් ලබන සුවය අත්විදින්නෙකු වන අතරම කාමයන් නොසයන මනසක තිබිය හැකි සුවය පිලිබඳ අධ්‍යනයකට සූදානම් නම්, එම වෙනස ඔබම අත්විද ගැනීම සඳහා දිනපතා චතුරාර්ය සත්‍යය මෙනෙහි කරන්න.
ඔබහට එම වෙනස අත්විඳ ගැනීමේ අවස්තාව උදාවන කාලය ඔබ මනස තුල කාම සිතුවිලි ඇතිවන මොහොතේම, එම සිතුවිල හඳුනා ගැනීම තෙක් ඔබගේ මනස දියුනු කිරීමට ගතවන කාලයටම අනුරූප වනු ඇත.
එම තත්වයට මනස පත්කර ගැනීම සඳහා එ් වෙනුවෙන් ඔබතුල පවතින උවමනාවේ ප්‍රමාණයම හේතු වන අතරම, එ් උවමනාවේ ප්‍රමාණය ඔබතුල පවතින චතුරාර්ය සත්‍යය දැනගැනීමේ වටිනාකමෙහි වටිනාකම මතම තීරනය වනු ඇත.
එම වටිනාකමෙහි ප්‍රමාණය ඔබතුල පවතින බුද්ධියටම අනුරූප වන අතරම,   ඉහත සුවය අත්විඳ ගැනීම වෙනුවෙන් කලයුතු දේ කිරීම සඳහා ආරම්භක ශක්තිය ඇතිව ඔබ උප්ත්තිය ලබා ඇතිනම් බුද්ධ උත්පාද කාලයහෙි මිනිසෙකු ලෙස ඉපදීමට වාසනාවන්තවූ ඔබ ඉන් නියම පලය ලබා ගන්නකු වනු ඇත.

 

 

 

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )