බොදු දරුවාගේ ඉලක්කය

බොදු දරුවාගේ ඉලක්කගත ජීවිතය

ඔබ සියලුම නවීන විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම් හමුවෙහි අසත්‍යවන ආගමිකයන් හමුවෙහි, ඔපත්වන බොදු දහමෙහි සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට තරම් වාසනාවන්ත වී ඇති නම්,
මේ සඳහා ඔබ විසින් කරනුලැබ ඇති කුසල සම්භාරය පිලිබඳව විමර්ශනය කරන්න.

මෙලෙස ලබා ඇති ඔබගේ බොදු ජීවිතයෙහි වටිනාකම සම්පූරණ කර ගැනීම පිනිස,
අප මහා බෝධි සත්වයන් වහන්සේ විසින් සාරා සංක කල්ප ලක්ෂයකට වැඩි අවුරුදු ගනනක් පෙරුම් දම් පුරාත්,
මෙම අත්බවය තුලදී රජෙකු ලෙස උරුම සියලු සැප සම්පත් හැර දමා මහාභිනිෂ්ක්‍රමනය කොටද,
මිනිසෙකුහට ඉසිලිය නොහැකි වන තරම් කටුක දුෂ්කර ක්‍රියාවෙහි සය අවුරුද්දක්ම නිරතවීමෙන්ද අනතුරුව,
ඔබද මමද ඇතුලත් සියලුම ලෝක වාසීන්ගේ සියලු දුක් නිවම පිනිසත්,
සියලුම ලෝක වාසීන්හට උපරිම සුවය වෙත එලබීම පිනිසත් තමා වහන්සේ විසින්ම දැන, දේශනාකොට වදාලා අැති දහම කුමක්ද යන පැනයෙහි පිලිතුර ඔබම විමර්ශනය කරන්න?

නිර්වාණය වෙත එලබීම තුලින් සියලුම දුක් පහව යන ආකාරයත්, උපරිම සුවපත් භාවය ලබන අයුරත් පිලිබඳව ඔබම මෙනෙහි කරන්න.

යමෙකු තුල නිර්වාණ ධර්මය ස්ථාපනය වන ආකාරය අප මහා සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් විස්තර කොට වදාලා ඇති ආකාරය කුමක්ද යන්න ඔබම විමර්ශනය කරන්න.

යමෙකු විසින් තමා තුල ගොඩනැගෙන දුකද, එම දුකෙහි හේතුවද, එම හේතුවෙහි නිරෝධයෙන් දුකෙහි නිරෝධය සිදුවන ආකරයද, එම හේතුව නිරෝධ කරන ක්‍රම වේදයද දනී නම් සහ ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙමින් තමනට දුක උපදවන සියලුම හේතූන් තම මනස තුල නූපදින ලෙසම නිරෝධ කර ගැනීම තුලින් ලබන සියලු දුකින් මිදුනු සුන්දරවූ නිවීම හෙවත් නිවන වෙත පමුණුවන හේතු ඵල දහම සූක්ෂම ලෙස අධ්‍යනය කර ඔබ තුල ස්ථාපනය කර ගැනීම තුලින් ඔබටත් පරම සුන්දර නිවනෙහි සුවය විද ගත හැකි බව මෙනෙහි කරන්න.

මෙම හේතු ඵල සම්බන්දය වැටෙහෙන ඔබ,
නිරතුරුවම අරමුණක එල්බ ගැනීමම ස්වභාවය කොට ගෙන ඇති ඔබගේ මනස,
දැඩි අරමුණු වලින් බැහැරව පවතින සමාධිමත් භාවයට පත් කරගත හැකි අාකරය විමසීමට තරම් දක්ෂ වන්න.

අප තතාගතයාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාලා ඇති මනස සමාධිය පත් කරවන ක්‍රමවේදය ඔබගේ ගැඔුරු විමර්ශනයට ලක්කරන්න.

එකකට අනෙකක් පෙරද පසුද නොවී එකවිටම සිදුවන සීලයද, සමාධියද, ප්‍රඥාවද ඔබතුල ගොඩ නගා ගැනීම තුලින් ප්‍රඥාවෙන් යුතුව තම ඉරියව් හැසිරවීම තුලින් තම සිත සමාධිය වෙත යොමු කරවන ආර්ය මාර්ගය ඔබ තුල වර්ධනය කර ගතහැකි ආකරය ඔබම දැක ගන්න.

මෙලෙස යමෙකු තමා තුලම අත් දකින සමාධි සුවය, තමා තුලම ගොඩ නැගෙන රාග, ද්වේෂ සහ මෝහ සිත් තුලින් බිදෙන ආකරයද,
එම රාග සුවය අභිබවා යන ලෙස සමාධි සුවය වර්ධනය වන විට,
රාගයන් නිරවෂේශ ලෙසම නිරෝධයට පත්වන ආකාරය ඔබගේ මනසින්ම විමර්ශනය කරන්න.

මෙලෙස උතුම් සමාධියක් ඇති කර ගැනීම පිනිස වන සෘජු මාවත,
ආර්ය මහා සංඝ රත්නයෙහි සාමාජිකයකු වීම බවද,
සෘජු නොවන මාර්ගය ආර්ය ශ්‍රාවකයෙකු හෙවත් තෙරුවණ සරණ ගිය බෞද්ධයෙකු බවට පත්වීම බවද දැන ගන්න.

ඔබ සැබෑ බොදු දරුවකු ලෙස ගතයුතු මාර්ගය කුමක්ද යන තීරණය ඔබ දරුවකු ලෙස ගතකරන පාසැල් සමයෙහි නිමාවත් සමගම ගතයුතු වන අතර,
එහිදී ඔබගේ තීරණයෙහි, තීරණාත්මක සාදකය ලෙස ඔබ විසින් අත්දකින සමාධි සුවයම වීම ඉතාම උචිත බවද අපගේ වැටහීම වන අතර,එලෙස ඔබ තුල සමාධිය පිහිටවා ගැනීම පිනිස වන පහත සඳහන් දැනුම ඔබතුල ගොඩනගා ගැනීම ප්‍රථම කරනය බවද අපගේ වැටහීම වෙයි.

බෞද්ධයකු දැනගත යුතුම කරුනු
1. චතුරාර්ය සත්‍යය
2. පටිච්ච සමුප්පාදය
3. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය
4. සම්මා දිට්ඨිය
5. අාර්ය වූ චිත්තය
6. ඉරියාපත භාවනාව
7. සතර සතිපට්ඨානය

මෙම ලෙස ගොඩනගා ගන්නා දැනුම තුලින්,
චතුරාර්ය සත්‍යය මත පදනම්ව,
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය වැඩීම තුලින්,
ඔබ ගොඩ නගා ගන්නා සමාධිය තුලින් ලබන සුවයෙහි ප්‍රමානයම,
ඔබගේ නිවන් මගෙහි සෘජුභාවය තීරණය කරනු ඇත.

සිංහල බෞද්ධයකු ලෙස ඉපදීමට තරම් වාසනාව ලබා ඇති සෑම දරුවකුටම සෘජු හෝ සෘජු නොවන නිවන් මගම වැඩීමට මෙම වෑයම උපකාරයක්ම වේවා.

2016/10/25

 

Advertisements