බොදු ගිහියාගේ ඉලක්කය

බුද්ධ, ධම්ම සහ සංඝ යන ත්‍රිවිධ රත්තයෙහි ගුණ නිවැරදි ලෙසම අවබෝධ කරගැනීමෙන් අනතුරුව,
ලෝකය තුල වසන සෑම ජීවයකු තුලම පවතින ජීව ශක්තිය, එම ජීවියාගේ ප්‍රානය නිරුද්ධවීම තුලින් නොනැසෙන බවද,
එම ජීවියා විසින් තම ප්‍රානය නිරුද්ධවන මොහොත වනවිට කරනු ලැබ ඇති කර්ම ශක්තියට අනුරූපව යෙදෙන චුති චිත්තයට අනුව එම ජීවියාගේ මතු උපත තීරනය වන බවද,
දන්නා තෙරුවණ් සරණ ගොස් ඇති බෞද්ධයන්ගේ ඉලක්කය නම්,
තමාතුල පවතින ජීව ශක්තිය 31වූ සියලුම ජීව තලවල ශක්තිය අභිබවා යන ආකරයට වර්ධනය කර ගැනීම තුලින්,
උත්පාද, තිති, භංග වලින් සමන්විත වන හෙයින් ජරාව සහ මරණය උරුමවූ සියලුම ජීව තල අභිබවායන ලෙස වර්ධනය කර ගනිමින් තමාගේ ජීව ශක්තිය,
අති උතුම්වූත් පරම ගාම්භීරවූත් නිර්වාණ ධර්මය වෙත යොමු කිරීමයි.

මෙලෙස තම මනස තුල පවතින ජීව ශක්තිය අපිරිසිදු කරන ලෝභ, ද්වේශ සහ මෝහ සිතුවිලි වලින් මිදී,
පිරිසිදු කරන අලෝභ, අද්වේශ සහ අමෝහ සිතුවිලි වලින් මනස සවිබල ගන්වා ගැනීම පිනිස වන ප්‍රඥාව තමා තුල වර්ධනය කර ගැනීම පිනිස ආර්ය මාර්ගය නිරතුරුව වැඩීම පිනිස ප්‍රමුඛ වූ සම්මා දිට්ඨිය මත පදනම්ව සීල, සමාධි සහ ප්‍රඥා මාර්ග අංග සම්පූරණ කරගත යුතුව පවතියි.

මෙසේ පවතින සීලය සමාධියටද,
සමාධිය ප්‍රඥාවටද උපකරක බව දන්නා ඔබ සීලය තුලින් මතුවන සාමධිය තුලින් තම ප්‍රඥාව වර්ධනයට භාදක වන නිරතුරුවම තම මනස තුල ගොඩනැගෙන කල්පනාවන්ගේ හේතූන්  විමර්ශනය කිරීමෙන් අනතුරුව නිරතුරුවම පවතින නිශ්චල මනසක් පවත්වා ගැනීම තුලින් තම ජීව ශක්තිය නිර්වාණය වෙත එලබවන ලෙස තම මනස තුල ප්‍රඥාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ඉලක්ක ගත ජීවිතයක් පවත්වා ගැනීම පිනිස අධිෂ්ඨාන කරගන්න.

2016-12-19
නයන යාපා

 

Advertisements